1. Mērķis un uzdevumi

1.1. Sekmēt florbola attīstību Rīgas pilsētā un tuvākajā apkārtnē;

1.2. Veicināt florbola komandu veidošanos;

1.3. Nodrošināt spēlētājiem atbilstoša līmeņa sacensības;

1.4. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu;

1.5. Iesaistīt jauniešu komandas, lai tās iegūtu spēļu pieredzi;

1.6. Noskaidrot labākās komandas Rīgas apkārtnē.

 

2. Sacensību dalībnieki

2.1. Sacensībās var piedalīties ikviena komanda, kura spēj nodrošināt finansiālās saistības un izpildīt nolikumā visus norādītos punktus (spēlētāju un komandas ģeogrāfiskā lokācija nav ierobežota);

2.2. Katra komanda savā pieteikumā drīkst pieteikt 20 spēlētājus;

2.3. Katrai komandai drīkst pieteikt vienu LFS virslīgas spēlētāju vai vātsargu;

2.4. Komandas sastāvs jāiesniedz līdz 2017.gada 30.septembrim. Komandas, kurām nav 20 spēlētāji pieteikumā var papildināt pieteikumu līdz pirmā posma (apakšgrupu turnīra) beigām. Par jaunu spēlētāja pieteikšanu pēc 20.septembra komandai jāinformē organizatorus nosūtot e-pastu uz efl@efl.lv, vismaz 2 dienas pirms spēles un par katru papildus spēlētāju jāiemaksā 10 EUR EVL nodibinājuma bankas kontā. Ja samaksa netiek veikta līdz spēles sākumam, spēlētājam nav atļauts piedalīties spēlē.

2.5. Play-off spēlēs drīkst piedalīties tikai tie virslīgas spēlētāji, kas ir piedalījušies vismaz 50% spēlēs līdz tam;

2.6. Komandas spēlē vienādas krāsas sporta formās ar spēlētāju numuriem gan uz vēdera/krūtīm, gan uz muguras.

 

3. Medicīniskais nodrošinājums

3.1. Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, ko ar parakstu apstiprina komandas pieteikumā

3.2. Katra komanda ir atbildīga par savu spēlētāju nodrošināšanu ar pirmo medicīnisko palīdzību. Nepieciešamības gadījumā sacensību organizatori nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanu uz posma norises vietu.

 

4. Sacensību vadība

4.1. Galvenie organizatori – Dainis Voroņins un Jānis Stukuls

4.2. Tel. Dainis: 29394649, Jānis: 26427173

4.3. Sacensību mājaslapa: efl.lv

4.4. E-pasts: efl@efl.lv

 

5. Sacensību laiks un vieta

5.1. Spēles notiek no 2017.gada septembra līdz 2018.gada maijam;

5.2. Spēles notiek sacensību vadības norādītajās sporta zālēs Rīgas pilsētas teritorijā;

5.3. Sacensības norisināsies nedēļas nogalēs - sestdienās un svētdienās pēc sabraukumu principa, kur katra komanda aizvadīs 2 spēles dienā (izņēmuma gadījumos var būt tikai 1 spēle dienā).

 

6. Izspēles sistēma

6.1. Izspēles sistēma tiks noteikta atkarībā no pieteikušos komandu skaita.

6.2. Komandu iegūtas vietas tiek noteiktas, pamatojoties uz izcīnītajiem punktiem. Vienāda punktu skaita gadījumā regulārajā turnīrā augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka:

1) pēc savstarpējo spēļu rezultātiem, 

2) pēc labākās vārtu starpības savstarpējās spēlēs, 

3) pēc labākās vārtu starpības visās spēlēs,

4) pēc mazākās soda laiku summas. 

6.3. Katrai komandai garantētas vismaz 16 spēles.

 

7. Sacensību noteikumi

7.1. EFL spēles notiek pēc atvieglotiem Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF) florbola spēles noteikumiem.

7.2. Spēles notiek ar pamata spēles laiku 2 x 20 minūtes (neefektīvais laiks) ar 3 minūšu starplaiku starp periodiem. 

7.3. Spēles laiku aptur tikai, ja gūti vārti, piešķirts noraidījums, pusminūtes pārtraukums, kā arī īpašos gadījumos (pēc spēles laukuma tiesneša ieskatiem). Spēles otrā puslaika pēdējā minūtē tiek fiksēts spēles "tīrais laiks".

7.4. Spēles norisinās 6 pret 6 (5 laukuma spēlētāji un vārtsargs). Lai uzsāktu spēli, uz laukuma komandai ir jābūt vismaz 4 spēlētājiem (3 laukuma spēlētāji un vārtsargs).

7.5. Ja spēles pamatlaiks beidzas ar neizšķirtu rezultātu, uzvarētājs tiek noskaidrots pēcspēles metienu sērijā, katrai komandai izpildot trīs metienus.

7.6. Par uzvaru spēles pamatlaikā komanda saņem 3 punktus, par uzvaru pēcspēles metienos – 2 punktu, par zaudējumu pēcspēles metienos – 1 punktu, par zaudējumu spēles pamatlaikā – 0 punktus.

 

8. Pieteikumi

8.1. Čempionātam komandas dalību var pieteikt līdz 2017.gada 15.septembrim vai līdz brīdim, kad ir pieteikušās 17 komandas. Pieteikšanās jāveic elektroniski – efl@efl.lv. Nepieciešamā informācija - komandas nosaukums un komandas kapteiņa kontaktinformācija.

8.2. Komandas vārdiskais pieteikums jāiesniedz līdz pirmās spēles sākumam (obligāti jābūt spēlētāju parakstam, kas apliecina veselības stāvokļa atbilstību sporta sacensību slodzei). Pieteikumus sūtīt Excel formātā. Nepieciešamā informācija - vārds, uzvārds, dzimšanas datums, augums, svars, spēlētāja pozīcija un spēlētāja formas numurs;

8.3. Komanda pilnībā ir pieteikusies, kad tiek samaksāta pirmā daļa no dalības maksas.

 

9. Dalības maksa

9.1. Dalības maksa čempionātam ir 585 EUR no komandas. Komandas dalības maksu var veikt pa daļām.

9.2. Entuziastu Florbola Līgas bankas konts: Saņēmējs: EVL nodibinājums, Konta nr.: LV24HABA0551038810449, Banka: AS Swedbank, Reģ.nr: 40008226264.

9.3. Komandai izstājoties no čempionāta dalības maksa netiek atgriezta.

9.4. Par dalības maksas neapmaksāšanu nolikumā noteiktajā laika termiņā, sacensību organizatoriem ir tiesības noteikt soda naudu 10% apmērā no noteiktās dalības maksas.

 

10. Disciplinārās sankcijas

10.1. Par neierašanos uz spēli komandai, kura nav ieradusies, tiek piešķirts zaudējums 0:5. Par neierašanos uz spēli tiek uzskatīts spēles sākuma kavējums no kādas komandas puses par 10 minūtēm, ja vien tas nav attaisnojošs iemesls vai force majeur. Komanda, kura neierodas uz sabraukumu vai spēli var turpināt dalību turnīrā iemaksājot vadības kasē soda naudu 60 EUR ne vēlāk kā līdz savas nākamās spēles sākumam. 

10.2. Atkārtotas neierašanās gadījumā komanda tiek izslēgta no čempionāta;

10.3. Ja tiesnesis spēles laikā noraida spēlētāju (tiek parādīta  "sarkanā kartīte", attiecīgajai komandai vadības kasē ir jāiemaksā soda nauda 10 EUR apmērā. Noraidītajam spēlētājam automātiski jāizlaiž nākamā turnīra spēle.

10.4. Jebkāda veida disciplināros spēlētāju un komandu pārkāpumus turnīra laikā izskata organizatori un lemj par sankciju piešķiršanu vai soda atcelšanu.

10.5. Par rupjiem ētikas un disciplīnas normu pārkāpumiem organizatoriem ir tiesības diskvalificēt atsevišķus spēlētājus uz vairākām spēlēm vai arī komandu no tālākas turnīra darbības.

10.6. Komanda protestu iesniedz tikai rakstiski galvenajam tiesnesim. To iesniedz 24 stundu laikā pēc spēles, iemaksājot vadības kasē 20 EUR (apmierinoša lēmuma gadījumā, komandai nauda tiek atgriezta).

10.7. Ja komandā spēlēs spēlētājs, kas nav pieteikts komandā vai ir pieteikts vairāk kā viens LFS virslīgas vai citas EFL spēlējošas komandas sastāvā, komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums un 50 EUR soda nauda. Ja pretinieku (vai jebkurai citai komandai) ir aizdomas par kādas komandas spēlētājiem, lūdzam par to ziņot organizatoriem 48h laikā no spēles brīža (vēlams veikt „nelegālā spēlētāja” foto).

10.8. Ja komandā spēlēs spēlētājs, kas ir diskvalificēts vai nav pieteikts komandā, komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums un 50 EUR soda nauda. Ja pretinieku (vai jebkurai citai komandai) ir aizdomas par kādas komandas spēlētājiem, lūdzam par to ziņot organizatoriem 48h laikā no spēles brīža (vēlams veikt „nelegālā spēlētāja” foto).

10.9. Komandas spēlētāja, trenera vai kādas citas personas atrašanās pie komandas soliņa alkohola reibumā ir sodāma. Par soda sankcijām un to apmēriem lems organizatori.

.

 

11. Sacensību inventārs un tiesneši

11.1. Sacensību galvenais tiesnesis – Dainis Voroņins (29394649)

11.2. Spēles tiesnešus un sekretariātu nozīmē sacensību organizatori. Tiesnešu un sekretariāta izmaksas – 45 EUR par spēli sedz nominālā mājinieku komanda.

 

12. Rezultāti

12.1. Čempionāta nolikums, spēļu kalendāri un rezultāti būs pieejami www.efl.lv.

 

13. Apbalvošana

13.1. Entuziastu florbola līgas 1-3.vietu ieguvēji visās līgās tiek apbalvoti ar komandas kausu, medaļām un pārsteiguma balvām no atbalstītājiem;

13.2. Čempionāta labākie spēlētāji tiek apbalvoti ar individuālām balvām.

13.3. Mēnešu labākie spēlētāji tiek apbalvoti ar individuālām balvām.

13.4. Komandas ierašanās uz apbalvošanu ir obligāta.

 

KomandasGPPTSW:LGF:GA
SpēlētājiGPGAPTS

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Dainis Voroņins - 29394649
  • Jānis Stukuls - 26427173
  • efl@efl.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv